PROTEJAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta politică informează despre modul de prelucrare a informațiilor personale ale utilizatorilor site-urilor proprietate a ”Rezon” OOD- Sofia, CUI: 121184622, Sofia, str. "Karnegi" 11А. Dacă sunteți sau veți deveni un utilizator al site-urilor noastre, putem folosi datele Dvs personale și în scopuri adiționale legate numai cu îmbunătățirea calităților serviciilor noastre prestate Dvs. În nici un caz datele Dvs cu caracter personal nu vor fi folosite cu alte scopuri decât cele cu care ni le ați furnizat.

Colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal reprezintă informații care servesc pentru identificarea Dvs, adică numele, adresa, telefonul. “Rezon” OOD- Sofia sub nicio formă nu va colecta datele Dvs personale decât pe cele necesare pentru efectuarea acțiunilor respective pe site-ul care vizitați.

Utilizarea și păstrarea datelor cu caracter personal

“Rezon” OOD va utiliza datele Dvs personale doar cu scopurile de administrare tehnică a site-ului în care sunteți înregistrați pentru a vă oferi acces la informații speciale sau pentru comunicație generală cu Dvs. “Rezon” OOD nu are dreptul de a vinde sau a comercializa datele Dvs personale. Angajații “Rezon” OOD sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor Dvs personale și să respecte acordul de dezvăluire de informații confidențiale. “Rezon” OOD urmărește politica corporativă privind datele cu caracter personal care s-a prezentat la Comisia de protejare a datelor cu caracter personal și o respectă în mod strict la păstrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor înregistrați în site-urile proprietate a companiei.

Cookies

Cookies sunt fișiere mici salvate temporar pe discul dur și cu ajutorul lor site-ul nostru vă recunoaște calculatorul când vizitați pagina de Internet a magazinului electronic. “Rezon” OOD folosește cookies doar pentru a colecta informații despre utilizarea site-urilor noastre cu scopul de a vă identifica și de a presta servicii mai repede.

Siguranță

Datele Dvs sunt protejate în mod conștiincios față de pierdere, distrugere, distorsiune / falsificare, manipulare și acces sau dezvăluire neregulate.

Legături către alte site-uri de Internet

Prezenta politică de protejare a datelor cu caracter personal se referă exclusiv la site-urile proprietate a ”Rezon” OOD. Paginile și site-urile proprietate a companiei pot conține legături către alte website-uri sau furnizori de servicii care nu au o politică de protejare a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor și clienților lor.

Modificări în prezenta politică de protejare a datelor cu caracter personal

Orice modificare adusă în politica de protejare a datelor cu caracter personal va fi anunțată pe prezenta pagină. Conducerea “Rezon” OOD își rezervă dreptul de a modifica prezenta politică de protejare a datelor cu caracter personal în orice moment fără a contrazice legea privind protejarea datelor cu caracter personal a Republicii Bulgaria.

Termeni și condiții de utilizare

Pentru mai multe vizitați pagina cu termenii și condițiile de utilizare a web site-urilor proprietate a "Rezon" OOD.